Rozmiar: 8854 bajtów
logo stowarzyszenia

licznik
rezolucja urzędy archiwum prasa dane statystyczne bez pobytu linki
Witamy Państwa na stronie poświęconej wszelkim aspektom życia, w Polsce, związków małżeńskich, w których jedna osoba jest obywatelem Polski druga zaś obcokrajowcem.
Co nowego na stronie?
Praca gwarantowana w Ustawie
Aktualizacja 20.05.04

Istnienie takiej inicjatywy podyktowane jest przede wszystkim bardzo niekorzystnymi regulacjami prawnymi określającymi status prawny w/w rodzin. Ponadto naszym celem jest ukazanie bogactwa kulturowego, jakie wprowadzają obcokrajowcy, którzy zdecydowali się złączyć swój los z Polakami, a także integrację środowiska, które mogłoby dawać wszechstronne wsparcie jakże potrzebne każdemu małżeństwu borykającemu się z wieloma barierami prawnymi i społecznymi.

Informacje:
Prawo do pracy w ustawie!!!
W Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz 1001 została ogłoszona ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy tego normatywnego aktu nie tylko ustawowo gwarantują prawo do pracy cudzoziemców członków rodzin obywateli polskich przebywających na terytorium RP na podstawie zezwolenia na czas oznaczony ale regulują materię zasiłków z tytułu pozostawania bez pracy takich cudzoziemców.Poprzednia Rada ministrów spełniła WSZYSTKIE swe zobowiązania, wyrażone w stanowisku rządu do poselskiego projektu ustawy druk 1883.

Jeśli chcą Państwo poznać problemy formalno-prawne w/w małżeństw,zapraszamy do działu "Prawo", a zwłaszcza na podstronę zawierającą naszą korespondencję z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wiele informacji znajduje się także w artykułach na podstronie " Prasa".

W archiwum znajdą Państwo nadesłane do nas wypowiedzi, zamieszczone wcześniej na naszej stronie.

Stowarzyszenie ma charakter wzajemnej samopomocy, nie prowadzimy usług pomocy prawnej, wszelkie informacje zamieszczone na stronie są opracowywane przez członków. Chcąc uzyskać pomoc od Stowarzyszenia należy zostać członkiem i włączyć się w nasze pracę. Szczegóły na stronie " dołącz do nas "

strzałk do góry